Opinion

27/10 -10 Ingen ro

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 oktober 2010

Skulle ha skrivit. Men allting är för stort. Exempelvis nedskärningarna i statsbudgeten som den nya högerregeringen i Storbritannien gör. Det blir nog större arbetslöshet på det. Och större fattigdom. En ynklig offentlig sektor …

Och man skär i Frankrike, Tyskland … och oerhört i Grekland och Spanien o s v. Och nu senast ett nytt stort nedskärningsprogram på Island.

Det luktar Weimarrepublik.

Inga stora satsningar görs heller i USA för att bekämpa den mycket stora arbetslösheten där.

Mera? Nej, det blir så mörkt!

Något positivt? Vadå? Att Karzai inte behöver svälta? När presidenten väl satt sig till rätta i flygplanet och skulle åka hem igen efter besöket i Iran kom Irans ambassadör i Kabul in i flygplanet och lämnade över en hel säck med euro-sedlar. Om detta kunde man läsa häromdagen.

Så nu har Karzai vänner i både Iran och USA. Och dessutom stöds han av Bildt ochTolgfors, Sverige, och flera afghanska krigsherrar. Läs gärna följande stycke från gårdagens International Herald Tribune:

”President Hamid Karzai of Afghanistan acknowledged Monday that he regularly receives bags of cash from the Iranian government containing millions of dollars, saying he uses the off-the-books fund to pay expenses incurred in the course of doing his job.”

20/10 -10 Flyttlass i Florida och …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 oktober 2010

Sex grader plus. Margaretha cyklade iväg. Hon kanske får lov å dra cykeln, när hon ska hem sen i eftermiddag. Det ska bli busväder, sa dom på nyheterna, kuling och snö. Snart får jag väl börja ge koltrastarna mat. Nu går dom under tallarna härute och äter frön, sitter inte än i det självplanterade äppelträdet vid vägen och stirrar på den dörr genom vilken jag förväntas träda ut med ett fat smulor.

Apropå det håller matpriserna i världen på att gå upp.Torkan i Ryssland och på många håll i Afrika och översvämningarna i Kina, Pakistan, Indien o s v har lett till stor brist på mat och till kraftiga prishöjningar världen över. Alla arbetslösa och alla underbetalda får det svårt.

Det var ett reportage i morgonekot om en kille i Florida. Han var arbetslös och kunde inte betala på sina lån. Banken vräkte honom. Nu stod han med familj och flyttlass och visste inte vart han skulle ta vägen. Kanske kunde han få bo hos vänner. Arbetslösheten i USA är väldigt stor. Liksom i EU. Både dollarn och euron sjunker. I Grekland, Spanien, Portugal, Irland råder ren misär i stora folklager. Dessa länder tvingas nu skära ner på sina stats- och kommunutgifter, med ännu sämre konjunkturer som följd.

Det verkar inte som om man inom EU alls kan föra keynesiansk politik, den gamla hederliga, som räddade oss på 30-talet. I lågkonjunkturer lånar samhället upp stora summor och bygger upp nyttigheter som ger jobb stort – och så kommer hjulen i gång.

Stor arbetslöshet i hela EU. Då skär man ner – som i Storbrittannien. Eller höjer pensionsåldern – som i Frankrike. Eller ökar på stagnationen – som i Grekland.

Vad gör man i USA? Jag återkommer.

17/10 -10 Svenskt offer i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 oktober 2010

Ännu en svensk soldat har stupat i Afghanistan.

Det gör ont i bröstet att tänka på det.

Hur många liv har detta krig krävt? Förlusterna har ökat betydligt senaste året.

Över 2000 Nato-soldater har dödats i Afghanistan, mer än 1000 från USA, hundratals från Storbritannien, inte lika många från Frankrike, Tyskland, Italien, Danmark, Sverige och andra länder. (Ja, Sverige går under Nato-befäl i Afghanistan.)

Över 20000 civila har – enligt en troligen låg beräkning – dödats i kriget i Afghanistan, som ju startade med massiva bombningar hösten 2001. (Enligt den brittiska tidningen The Guardian var siffran civila offer för bombningarna i krigets inledande skede omkring 23000 män, kvinnor och barn)

Inte alla dessa människor skulle ha levat i dag om USA valt att inte gå till krig mot Afghanistan efter 11/9  2001 utan fortsatt sina förhandlingar med med talibanregimen om en oljeledning genom landet och på så sätt behållit möjligheten att slå in en kil mellan talibanerna och al-Qaida, som ju var de skyldiga till attentatet mot World Trade Center.

Nu har nio års krig krävt tiotusentals offer och burit med sig fruktansvärt mycket lidande i Afghanistan och på andra håll.

Och nu heter det att talibanerna är starkare än någonsin och man trevar efter möjligheter att förhandla med de mera moderata krafterna bland dem.

Alla dessa döda har varit onödiga offer i ett krig som till sin karaktär inneburit en kollektiv bestraffning. Ett helt folk har fått sota för några banditers illdåd.

Kollektiv bestraffning är ett av de krigets brott som Genèvekonventionen förbjuder.

Det är mycket illa att Sverige i sin utrikespolitik inte tagit fasta på detta och markerat avstånd till den förda politiken. Då skulle  – till allt annat – några svenskar ännu varit i livet i dag.

På senaste tiden har den svenska styrkan i sin krigföring i Afghanistan allt oftare behövt kräva hjälp av Nato-flyget. Det är väl känt att dessa flyginsatser kräver fler civila offer än markinsatserna.

10/10 -10 ”De strider för oss”

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 oktober 2010

Rubriken är hämtad från Svenska Dagbladet i förrgår. I själva texten heter det:

”Soldaterna strider för oss. För fred och säkerhet.”

Det är de svenska soldaterna i Afghanistan som avses.

Sedan i förrgår har jag grubblat över Svenskans ledaravdelnings formuleringar.

Fungerar det verkligen så att kriget i Afghanistan på något sätt bidrar till vår säkerhet?

USA rustade en gång talibanerna för att de verksamt skulle bidra till att ryssarna kastades ut ur landet.

När talibanerna sedan kom till makten skedde förhandlingar mellan USA och Afghanistan om en olje- och gasledning genom landet.

Inte långt före 11 september 2001 var talibanledare i USA och förhandlade om oljeutvinningen i Afghanistan.

När sedan al-Qaida fick självmordsbombare att utplåna World Trade center med tusentals dödsoffer valde inte USA att söka komma åt och lagföra al-Qaida separat utan gick till krig mot landet Afghanistan. Kriget inleddes med massiva bombningar med tusentals civila dödsoffer- hela byar förstördes. Många – män, kvinnor och barn – tvingades på flykt och fick motse åratal av liv i flyktingläger.

Det är svårt att inte se det hela som en kollektiv bestraffning. Kriget har nu pågått i mer än nio år, talibanerna har inte besegrats. al-Qaida har stärkts och – genom kriget – fått oanade rekryteringsmöjligheter.

Att dessa strider, dessa övergrepp, denna olycka för så många civila – att detta på något sätt skulle bidra till vår säkerhet – tron på det är närmast att betrakta som en dumhet av tragiska mått.

Man måste inse att ”kriget mot terrorismen” har gjort vårt klot, inklusive Sverige, osäkrare. När man nu förklarar att det finns et hot mot Sverige så beror det helt säkert på att vi deltar i kriget i Afghanistan under Nato-befäl.

6/10 -10 Gick jag för långt?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 06 oktober 2010

Mulet. 11 grader. Känner mig bättre nu. Borde klippa häcken.

Ack vilken lycka känna kroppen fungera!

Gick jag för långt i gårdagens text? Stora planer! Eventuell läsare storknar.

Ändå. Jag har erfarit denna uppladdning i flera år nu. Den allt hetare polariseringen.

Kriget mot terrorismen. Vi och dom. Muslimer och kristna. Fattiga och rika. Den koloniala tiden som lever än i förödmjukelse, plundring via marknaden, en klimatförstöring som grundas i vårt levnadssätt och drabbar tredje världen med översvämningar på många håll och åratal av torka på andra.

Hur kriget mot terrorismen systematiskt skapar mera terrorism – denna uppladdning. Afghanistan symboliserar det där. Somalia, Jemen, Algeriet … Efter nio års krig är talibanerna starkare, liksom al-Qaida har en given rekrytering över praktiskt taget hela världen – och att man inte kan se något nytt grepp någonstans som skulle kunna hejda en fortsatt utveckling.

Samtidigt: ökade klasskillander i ”första världen”. En nyfattigdom till följd av en nyliberal nedrustning av stat och kommun. En växande maffia som på allt fler håll hejdar domstolarnas verksamhet. En ökande, välorganiserad knarkhandel, ledd av en internationell handelskedja från Asien till Europa. Samhällets allt större maktlöshet. Hotade domare, hotad polisledning. En låtsaslek samtidigt att allt är i sin ordning, i en fortsatt nedrustning av samhället, med skattesänkningar för de välsituerade och ett alltmer urgröpt offentligt liv.

Är jag för svartsynt? Kanske. Men jag tror det är farligt att inte se … Det jag beskrivit sker faktiskt. Kanske kan man tvista om omfattningen.

5/10 -10 Svenska Dagbladets lansering av SD

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 05 oktober 2010

Jätterubrik under jättebild med SD:s ledare Jimmie Åkesson på Svenska Dagbladets första sida i dag: ”Blockbrytaren”.

Det låter som ett beröm.

Kan man se upplägget som något annat än en lansering?

På Brännpunkt i samma tidning samma dag skriver UNHCR:s representant i Norden och Baltikum, Hans Ten Feld att UNHCR fortsätter att förlita sig på Sverige ”som en av sina närmast allierade i att upprätthålla den internationella skyddsregimen samt att hjälpa världens mest utsatta människor: flyktingar som har förlorat allt och som inte har ett hem att återvända till”.

Det låter som ett fint beröm.

Sverige bör då sluta skicka tillbaka flyktingar till Grekland och Malta.

Vidare: det är inte godhet att låta nykomna unga människor – eller nykomlingar överhuvudtaget – slå sig ner i områden där det råder över 50 procents arbetslöshet!

Det är en viktig uppgift för den nye integrationsministern, Erik Ullenhag, att försöka upplösa den hårda bostadssegregation som idag dömer så många unga människor till olycka.

För övrigt anser jag att EU bör ompröva sin migrationspolitik. Ett stort grepp bör här tas och det bör ske med utgångspunkt från 1) Mänskliga rättigheter, 2) Det stora behovet av arbetskraft.

Mottagningen är då A och O. Första budet är : Utbildning i stor skala. Om man satsar stort ekonomiskt här får man igen det ekonomiskt.

En modell kunde vara: alla studerar på statsgaranterade, tills vidare räntefria lån. De som vill återvända till sina hemländer får sina lån avskrivna och garanteras jobb inom biståndet, som dimensioneras i enlighet härmed. De som vill stanna får betala av på sina lån över en viss summa och kan efter utbildning normalt räkna med jobb inom vård, skola, omsorg.

Vi har nu en stor arbetslöshet i hela Europa. Det krävs omfattande gemensamma insatser med sikte på lönande lösningar för en bättre framtid. En storskalig plan för den offentliga sektorn kan ge jobb på en rad olika områden: infrastruktur, undervisning för att höja kompetensen på en rad områden plus det direkta fyllandet av ett allt större vårdbehov hos en allt större grupp pensionärer.

Om EU-länderna slår sig samman i olika former av marknadsreglering kan politikerna återta initiativet och försöka föra en keynesiansk politik. Det är vad som fordras i dag. De arbetslöshetstal som nu råder är en skam. Sverige har en ungdomsarbetslöshet som närmar sig 30 procent. Det är inte bara en skam i sig. Och det är farligt. Många bryts ner.Man bör heller inte – fast det bjuder emot – underlåta att nämna maffians rekrytering bland dem som inte ser någon bra framtid. Man vill inte gärna erkänna det, men maffian har blivit allt starkare i Sverige på senare år.

Snålhet i migrationspolitiken kan skapa, skapar redan, farliga motsättningar. Frontex alltför hårdföra gränsbevakning i Medelhavet och på andra håll bidrar till den hopplöshet i fattiga länder som underlättar rekryteringen till olika terrororganisationer. al-Qaida växer i Nordafrika. CIA:s bombningar från förarlösa plan i Magrebområdet innebär i praktiken ett slags kollektiv bestaffning inom självständiga staters territorium och kan otvivelaktigt betraktas som ett brott mot Genèvekonventionen, något som i sin tur ger ytterligare stöd åt dem som profiterar på hatet mot ”den rika världen” ( Se artikel i New York Times globala edition International Herald Tribune 16/8).

2/10 -10 USA:s ”avgörande” offensiv i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 oktober 2010

USA – och Nato – har nu fört krig i Afghanistan i nio år.

Den offensiv som man nu satt igång i Kandahar  – sydöstra Afghanistan – har beskrivits ”som avgörande för den fortsatta amerikanska krigföringen”.

I gårdagens Svenska Dagbladet kan man dock läsa att USA här mötts ”av stort motstånd inte bara från talibaner utan också från civilbefolkningen”.

I Svenskans artikel heter det vidare: ”Rättegången i Fort Lewis är en del av förklaringen varför utländska trupper blivit alltmer hatade.”

Vad handlar rättegången i Fort Lewis om?

I militärrättegången i Fort Lewis i delstaten Washington står fem amerikanska soldater anklagade för att ha ingått i en dödspatrull som sköt tre namngivna civila afghaner i början av året. ”Ytterligare sju är anklagade för att ha försökt dölja övergreppen, plus att de har deltagit i misshandeln av den soldat som avslöjade en av de värsta militärskandalerna under kriget i Afghanistan.”

Civila dödas uppsåtligt. Där lyser ondskan starkt i ögonen.

Samtidigt vet man – vet man – att det ständiga bombandet med obemannade flygplan – drönare – nästan alltid, nästan ”ofelbart” dödar även civila: män, kvinnor och barn.

” … förklaringen varför utländska trupper blivit alltmer hatade …”  – den finns på flera håll sedan långt tillbaka.

I dagarna har utgått varningar till flera europeiska länder, däribland Sverige – att vi är utsatta för terrorhot.

Hatet som väckts har gjort det lätt för al-Qaida att rekrytera människor som av olika skäl hatar Väst, människor som förlorat anhöriga eller på annat sätt blivit lidande av olika slags krigsinsatser av USA, EU och Nato i Afghanistan och på andra håll.

Naiva människor i Väst – naiva ledare inte minst – tror att Afghanistans befolkning som helhet och i stort på något sätt mera vunnit än förlorat på det nioåriga kriget.

Hotet mot Sverige och andra europeiska länder idag visar att både de och vi förlorat på kriget.

Rätt många flickor har fått gå i skola, det är sant.

Men många flickor är döda, och många fler har förlorat nära anhöriga.

Föreningen av välgörenhet och krigsinsatser är ingen bra modell, vad Bildt och Tolgfors än säger.

Om Sverige dessutom på grund av våra krigsansträngningar i Afghanistan utsätts för terrorhot föreligger det förstås mycket g0da skäl att ifrågasätta vår utrikespolitik.

Enfaldig – som så mycket annat av arvet efter Bush.