Opinion

26/11 -09 Malmström igen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 27 november 2009

Kanske var jag orättvis mot Malmström häromdagen. Retade mig på att hon föreföll så omedveten. Erinrade mig sedan att hon faktiskt krävt att Västsahara ska erkännas av Sverige. Kanske kan hon driva Västsaharas sak som kommissionär i EU. Det blir dock svårt, särskilt med tanke på Frankrikes hållning. President Sarkozi som tagit initiativet till ”Medelhavsunionen”  tyr sig till Marocko som en huvudaktör inom denna på Afrikasidan.

21/11 -09 Cecilia Malmström

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 22 november 2009

Cecilia Malmström är ju vår nya kommissionär. Jag ”googlade” på henne och hittade hennes blogg. En ”flyhänt” stil, som en livlig bäck. Inga problem, inga lessamheter. Gupp, gupp, hej, hej. En vattrad yta, en vind från höger, en vind från vänster, ingen besvärande medvetenhet. Alla betänkligheter spolas av en fras. Där fanns en anteckning från den 13 november 2009. Den löd:

”Idag är det precis femton år sedan svenska folket röstade ja till svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Vi som trodde på Europatanken och att Sverige skulle ha en plats i unionen lyckades till slut övertyga en majoritet – om än knapp – om att stoppa ja-sedeln i valkuvertet. Jag minns väl glädjeyran på valnatten den 13 november 1994, när ja-segern stod klar. Folkomröstningen följde på en lång och inte sällan aggressiv kampanj, kantad av enorma överdrifter om hur medlemskapet skulle drabba Sverige. Vi skulle invaderas av hormonbehandlat kött, allemansrätten skulle försvinna, tyskarna skulle köpa  varenda röd stuga i hela landet och demokratin skulle förpassas till museum. Blev det så? Nej, självklart inte. Men sant är att EU-medlemskapet har förändrat mycket av det svenska samhällslivet i positiv riktning. I dag har vi en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och vi är del av en gemensam marknad med nästan en halv miljard konsumenter. Vi har en tuff gemensam miljölagstiftning och vi har snart en gemensam asyl- och migrationspolitik på plats. EU har blivit en integrerad del av den svenska demokratin.”

Intressant stil, mer som ett valtal än en reflexion i en blogg.

 ” … en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik” … Men vi är inte med i Nato, och det finns en majoritet mot en svensk Nato-anslutning.

Och demokratin? Inte ens 50 procent av det svenska folket röstar i EU-valen. Om Cecilia Malmströms kandidatur till kommissionär i EU skulle ha blivit föremål för omröstning – hur många svenskar skulle ha röstat för henne? Folkpartiet har inte ens 10 procent av den svenska valmanskåren.

Vidare: Malmströms positiva syn på ”en gemensam asyl- och migrationspolitik”. Den gemensamma migrationspolitiken i dag representeras främst av EU:s ”gränsbevakningsbyrå” Frontex, som med beväpnade flygplan och  båtar motar bort folk som flyr från Afrikas diktaturer och inbördeskrig.

Cecilia Malmström tänker med floskler och ler bort problem, kommer aldrig under den vattrade ytan. Om vi företräds av den mentaliteten i EU kan mycket obehagligt ske i det godas namn.

15/11 -09 Sverigedemokraterna 5,8 procent

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 15 november 2009

Sverigedemokraterna skulle bli tungan på vågen om valet ägde rum i dag. Enligt senaste Sifo i GP och Svenska Dagbladet får SD 5,8 procent av rösterna och är större än Centern, större än Kristdemokraterna.

Detta resultat är sensationellt och en följd av den dåliga integrationspolitiken.

Och den dåliga integrationen är i mycket en följd av hopning av invandare i storstadsområden och av en dålig skolpolitik.

I kvarteret Herrgården i Rosengård i Malmö kommun är arbetslösheten 85 procent.

Om man tillåter misären att gå så långt uppstår problem som spelar främlingsfientligheten i händerna. Bilbränder etc.

När jag skrev på min bok från Botkyrka följde jag en högstadieklass i Borgskolan några dagar. 23 olika  språk var representerade i den skolan. En dag ett par timmar blev jag ensam med klassen, för läraren skulle till tandläkaren.

Hade jag inte varit där – hade ingen …

Jag frågade de ansvariga på skolan om det inte fanns tillgång till vikarier vid sådana tillfällen. Nej, det fanns inte pengar till det. Inga hjälplärare, inga vikarier. Invandrareleverna skulle på villkor av den arten klara de nationella proven i de tre ”kärnämnena” svenska, engelska och matematik, om de ville komma vidare till gymnasiet. Och gymnasiekompetens krävs i Sverige i dag även vid rekryteringen till ”praktiska” yrken, de flesta av dem.

Alltså: invandrad ungdom slås i stor omfattning ut på ett tidigt stadium. Här finns förtvivlan och protest. ”Lösningarna ska vi inte tala om …”

Först flydde polisen området. Sedan flyttade maffian in.

Är jag för drastisk nu? Nej.

Med massor av åldringar i Sverige framöver behöver vi massor av folk.

För närvarande motar EU bort tusentals migranter från våra sydliga och östliga gränser. ”Mänskliga rättigheter” har blivit hyckleri och svek. När de främlingsfientliga partierna går framåt blir de konkurrerande partierna mer restriktiva i sin migrationspolitik. Risken för detta är så stor att s, m och så vidare nu borde gå samman och medvetet söka utvägar för en integration som inte leder till främlingsfientlighet. Ett sätt vore att placera de nykomna i kommuner som behöver folk. Och att skapa arbeten den vägen. Skolning av de nykomna från första dagen. Det kostar pengar och ger arbeten. Alla får studera på statsgaranterade lån. Studier i vård och miljöteknik prioriteras. De som vill återvända får sina lån avskrivna och får jobb i Biståndets klimatprojekt – solenergi från Sahara bland annat (se min anteckning om detta för några dagar sedan), de som stannar berikar det folkfattiga Sverige (där befolkningspyramiden står på sin spets) med sin närvaro och sitt arbete.

13/11 -09 Ord i Somalia, ord i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 november 2009

Ord och etiketter. Svårt att förstå. Förstå rätt. Döma rätt. Bomba rätt.

De här terroristerna som värvas i Rinkeby till Somalia. Unga somalier som reser hem igen, värvade till inbördeskriget …

… det verkar som om man utgick från att de är värvade till terrorism och följaktligen ”terrorister”.

Men hur är situationen i Somalia? Om det kunde man exempelvis läsa i Svenska Dagbladet 5 maj förra året. Det var i en artikel av Eva Plesner. I korthet var det som följer.

”Förbundet av islamiska domstolar” hade fått ordning på åtminstone ena halvan av Somalia. För en tid rådde fred i landet. ”Man kunde exempelvis för första gången på länge ta sig tvärs igenom huvudstaden Mogadishu utan att bli pungslagen vid krigsherrarnas  vägspärrar.”

Men landet var delat. Etiopiska trupper skyddade Quislingregeringen i Baidoa.

När Förbundet av islamiska domstolar gick i krig mot den av Etiopien skyddade delen av Somalia, stödde USA Quislingregeringen, kallade in ytterligare etiopiska trupper och började bomba Förbundets stridskrafter.

USA:s motivering var ett löst antagande: Förbundet av islamiska domstolar antogs vara al-Qaidabehärskat. Följaktligen var det rätt av Väst och Etiopien  att blanda sig i Somalias inbördeskrig. Aktionen ingick i ”kriget mot terrorismen”.

Svenska myndigheter bör ta sig en funderare. Ska unga svensk-somalier som vill resa och slåss i hemlandet betraktas som terrorister eller som frihetskämpar?

Bakgrunden till situationen i Somalia är en rad olyckliga omständigheter. Grannskapet till Etiopien är en, främmande länders utfiskning av landets fiskevatten är en annan, främmande länders dumpning av avfall vid landets kuster en tredje.

Finns det inte risk att Somalia utvecklas till ett nytt Afghanistan?

Apropå Afghanistan läste jag idag i International Herald Tribune om en amerikansk gallup som gjorts där. 71 procent av de tillfrågade stödde regeringens försök att hantera säkerhetssituationen genom förhandlingar med talibanerna och försök till försoning med dem.

Krigströttheten överskuggar allt annat.

Och hur går det i Waziristan. Har Pakistans armé kört fast där? Inte ett ljud därifrån i svenska media … vad jag kan se.

11/11 -09 Blodet i Afghanistan

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 november 2009

Flera svenska soldater skadade i Afghanistan, fick jag höra på 16-nyheterna.

Gordon Brown skrev ett brev till Jacqui Janes. Hennes son, Jamie Janes, hade blivit dödad i Afghanistan.

Premiärministern stavade Jamie Janes namn fel. Mamman blev rasande på honom. Hennes sorg tog den vändningen. Vad hade han dött för? Vad fanns det för värde i hans död? Det slarviga brevet …

Det har hållits val i Afghanistan. Men valdeltagandet var under 40 procent och valfusket var mycket omfattande enligt FN:s kontrollanter. Presidenten som omvaldes – Karzai – kan knappast betraktas som legitim.

Modern som erfar detta tar meddelandet om sonens död med dubbel bitterhet. För vad har han gett sitt liv?

Svenska Dagbladet: ”Enligt Brown är det fortfarande talibanerna och al-Qaida i gränstrakterna mellan Afghanistan och Pakistan som utgör det största terrorhotet. Det svarar för 75 procent av alla terrorplaner mot Storbritannien, hävdar Brown. ‘Skälet till att vi är där är att talibanerna inte ska kunna komma tillbaka’, sade han.”

Men enligt majoriteten bedömare har kriget, som pågått sedan hösten 2001, bara ökat talibanernas styrka och beslutsamhet.

Och al-Qaida har nu fått fäste i Nordafrika. Rekryteringen där till terrorismen underlättas av EU:s migrationspolitik.

När Gordon Brown och EU i stort via gränsövervakningsorganisationen Frontex bekämpar migrationen underlättar de rekryteringen till terrorismen. I Libyen med en egen befolkning på fem miljoner finns i dag över två miljoner papperslösa migranter, en mycket stor del av dem drivna tillbaka i sina försök att nå Europa.

Många har skäl att dela Jacqui Janes raseri.

3/11 -09 Kärnkraft? Folkpartiet, Svenska Dagbladet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 november 2009

Folkpartiet älskar kärnkraft. Svenska Dagbladet hakar på i dagens ledare.

Dom som älskar kärnkraft saknar perspektiv.

Bortsett från farliga transporter, slutförvaring, kopparkapslarna som drabbas av korrosion, bortsett från spillet, finns framtida maktförhållanden, finns det faktum att världens rika länder nu är i färd med att bygga upp motsättningar som ökar terrorismen.

Man måste se på kärnkraften ur terroristsynpunkt. Motsättningssynpunkt.

Maffian ökar på grund av polariseringspolitiken. Arbetslösheten i nyliberalismens Europa slår rekord på rekord. Klyftan mellan fattiga och rika ökar nu hela tiden. Övervakningen ökar på grund av polariseringspolitiken. Flyktingpolitiken blir hårdare genom övervakningskravet. Kärnkraftssamhället tenderar att bli ett polissamhälle. Polissamhället har ökat genom den försämrade demokratin. När offentlighetsprincipen inte längre gäller står de många människorna utanför. De äger inte längre grundlagsrätten att begära besked i sina egna angelägenheter. Då minskar solidariteten. Kärnkraftssamhället kräver en idyll av sammanhållning. Men sammanhållningen har slagits sönder genom nyliberalismens bud att marknaden reglerar maktförhållandena, d v s djungelns lag.

Kärnkraft?

Köp i stället sol från Afrika! Betala ordentligt för den. Hjälp Afrikas folk att utbilda sin ungdom till välstånd genom exploatering av de egna tillgångarna, främst solenergin.

1/11 -09 Merkels inflation – EU:s, vår?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 02 november 2009

I Svenska Dagbladet i dag skriver Rolf Gustavsson om Angela Merkel och den politik som Tysklands nya regering för.

Merkel lovar ”skattesänkningar i ett läge där den offentliga skuldsättningen fortsätter att stiga till  historiska rekordnivåer”.

Skuldsättningen ”måste finansieras med upplåning vilket skapar en överhängande risk för högre  marknadsräntor och därmed för inflation”.

Tyskland, fortsätter Gustavsson sin analys, ”är informellt normbildande inom EU”. Frankrike och Italien kommer att följa ”den tyska linjen med kortsiktigt politiskt populära skattesänkningar finansierade genom ökad offentlig skuldsätttning”.

Alltså: inflation i de stora euroländerna. Högre räntor. Troligen en ökad utslagning på bostadsmarknaden, risk för fortsatt stor arbetslöshet och social misär.

Alternativet vore klassisk konjunkturpolitik. Satsa på en grön uppbyggnad – sol och vind – som räddar klimatet. Den politiken skulle också kräva stora lån men …

… den skulle också kräva valutareglering – stabil återbetalningsmöjlighet … att politikerna har makten att styra över penningsmarknaden. Avregleringen – Thather-politiken, som blev Blairpolitik, som blev hela EU:s politik – har gjort det svårt för våra valda representanter att styra länderna rätt inför framtiden.