Opinion

Söndag 18 okt. -15. Släpad bland siffror i borgerlig press .

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 oktober 2015

”Sämsta siffran för S sedan 1967”.

Svenska Dagbladet presenterar senaste Sifo.

”Nya skräcksiffror för S”. Aftonbladet presenterar SvD/SIFO, citerar en ”statsvetare”, Stig-Björn Ljunggren:”Det här är ingenting nytt. De går kräftgång och har inte lyckats vinna tillbaka arbetarklassen.”

”Skräckraset för Löfven”, lyder nästa rubrik.

Men hur når man ut när hela pressen – med något enstaka undantag – är borgerlig?

Som att arbeta i fiendeland.

Och på socialdemokratins storhetstid kunde man föra keynesiansk politik, ta sig ur en lågkonjunktur med stor arbetslöshet genom att satsa stort lånevägen. Nu är Sverige bakbundet av EU och nyliberalismen.

Alltför länge har vi varit inneslutna i EU:s ”finanspakt”, måste mitt i stor ungdomsarbetslöshet följa dess åtstramningspolitik. Annars dryga böter!

Nu, just nu, när mycket stora satsningar behövs om vi ska klara oss undan mycket allvarliga följder av ett varmare klimat – då är kraftfulla statliga insatser praktiskt taget förbjudna.

Nu invänder du att Aftonbladet inte är borgerliga press. Du har rätt när det gäller ledar- och kultursidorna. Dem behöll LO. Men resten har sedan 90-talet samma ägare som Svenska Dagbladet. Och det är i den borgerliga delen som Löfven hånas.