Opinion

Tisdag 25 april -17. Wirtén … Åsbrink – EU:s förlamning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 april 2017

I Expressen i dag skriver Elisabeth Åsbrink lovordande om Per Wirténs bok ”Är vi framme snart”.
Den handlar om EU.
Projektet lovordas.
Men i artikeln berörs inte dagens svåra problem i EU-länderna:
låsningen.

Tänk er in i det mycket allvarliga – att nästan alla EU:s länder
har stor arbetslöshet, särskilt bland ungdomen.

Ungdomsarbetslöshet EU:

Grekland 45,7 procent, Spanien 42,2 procent, Italien 37,9 procent, Kroatien 28,1 procent, Portugal 25,7 procent,  Frankrike 23,6 procent, Finland 20,3 procent, Sverige 18 procent. Och så vidare …

Det är förskräckande siffror. Detta diskuteras inte i Expressens artikel om EU.

Euro-området är förlamat av förbudet att överskrida budgeten mer än någon enda procent, i realiteten ett förbud att föra en ekonomisk politik i enlighet med Keynes – det som var lösningen en gång. Exempelvis räddades Sverige på 30-talet ur en förskräckande stor arbetslöshet, inte minst bland ungdomen, genom att man lånade upp stora summor och satte i gång vägbyggen. Bland annat.

Nu låter EU med sin blinda politik en alltför stor del av ungdomen gå vilse.

Ska kolla Wirténs bok. Elisabeth Åsbrinks recension har kanske inte gett rättvisa åt den.