Opinion

Söndag 25 aug. – 13. Regeringen, ungdomen och de kriminella gängen

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 25 augusti 2013

Första nyhet på radion i morse: stor rekrytering av svensk ungdom till de kriminella gängen.

Ingen nyhet direkt.

Men ändå en nyhet – att ungdomen strömmar till, så uppenbart!

Att Hells Angels finns långt upp i Norrland har man länge vetat.

Man borde också ha vetat att arbetslösheten –  och inte minst ungdomsarbetslösheten – är livsfarlig i det här sammanhanget.

Man borde för länge sedan har satt in kraftfulla åtgärder.

Väldigt mycket behöver göras.

Väldigt många behöver sättas i arbete.

…  bygga om miljonprogrammen, bygga studentbostäder i stor omfattning, storskalig solcellstillverkning, satsa på skolan, bygga ut järnvägsnätet.

Regeringen har varit passiv i en tid då mycket kraftfulla åtgärder krävs.

Man sänker skatten och därmed samhällets potens just när samhället med kraft bör ta itu med en farlig utveckling.

Naiva ekonomer har trott att Marknaden skulle klara problemen. Man har enfaldigt hängt Margaret Thatcher i hälarna. Man offrar ungdomen på Marknadens altare.