Opinion

Måndag 24 okt. Olof Ruin (s) gör (s) illa värre.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 oktober 2011

Det finns inte en enda riksspridd socialdemokratisk morgontidning. Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan – alla stöder de Alliansen.

Härtill kommer den riksspridda aftontidningen Expressen.

Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenskan, Kvällsposten, Göteborgs-Tidningen (GT) och Dagens Industri är alla borgerliga och ägs alla av en och samma familj.

Alla har de deltagit i drevet mot Håkan Juholt, den nye s-ledaren.

Drevet startades på allmän plats av Aftonbladet, som LO avyttrat till Schibsteds, borgerlig tidningskoncern som också äger Svenska Dagbladet (m).

Det visade sig emellertid att Juholts förseelse varit ringa och absolut inte något skäl för avgång. Partiet vill fortsatt satsa på honom som partiledare.

Många har i färskt minne hans utomordentliga insats i partiledardebatten mitt under det pressande drevet.

Då, söndagen den 23 oktober, lägger professor Olof Ruin (S) sin tyngd i den borgerliga vågskålen på DN Debatt, skriver om Juholt: ”Den valde har visat sig otillräcklig.”

Den borgerliga tidningen(FP) tar förstås med välbehag emot Olof Ruins (S) anslag mot S.

Håkan Juholt har inte visat sig otillräcklig. Olof Ruin har däremot visat sig omdömeslös. Det är inte först gången. Läs i min bok ”Demokrati”om hans insats som ordförande i den demokratiutredning som föregick vårt inträde i EU (sid 94-102).

Vad en professor i statskunskap borde skriva om – det är den oerhörda snedfördelning som råder i offentligheten. Makten och möjligheten att yttra sig i Sverige med utförlig skriftlig argumentering är i stort förbehållen borgerliga debattörer. Snedfördelningen inom tidningspressen är naturligtvis en av orsakerna till vänsterpartiernas valförluster 2006 och 2010. Svensk demokrati har där en allvarlig brist som varje sann demokratianhängare aldrig borde tröttna på att lyfta fram till allmän beskådan.