Opinion

16 okt -11 Lena Hennels övertramp i Svenska Dagbladet

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 17 oktober 2011

I en ”analys” på sidan 9 i dagens nummer av Svenska Dagbladet förtalar Lena Hennel Håkan Juholt. Hon skriver:

”En grånad 76-åring som tillhör Sveriges politiska elit kallas nu in för att återupprätta Håkan Juholts förlorade heder och göra honom regeringsfähig. Att Ingvar Carlsson kliver in i handlingen är ett försök att kvalitetsmärka inte bara Juholt utan hela partiet igen.”

Håkan Juholt har hedern i behåll. Att skriva som Lena Hennel innebär förtal och borde bli föremål för anmärkning från pressombudsmannen.

Hennel torde ha missat vad som stod i hennes tidning 12 oktober. Där skrev – på Brännpunkt – Tidens chefredaktör, Daniel Suhonen, bland annat följande:

”I själva verket visade det sig inte finnas några regler alls utan olika praxis där principen om ‘halva hyran vid samboskap’ formulerades först måndagen den 10 oktober när uppgifterna, helt plötsligt och som av en händelse, kom upp på riksdagens hemsida.”

Drevet mot Juholt har haft obehagliga inslag av förföljelse.

Jag tänkte anmäla Lena Hennels övertramp till pressombudsmannen. Men av formulären för sådana anmälningar att döma får man bara anmäla om man själv blivit kränkt.Så nu hoppas jag att PO själv tar upp drevet mot Juholt och anmärker på de olika övertrampen.

Drevet har haft flera obehagliga inslag. Se mina tidigare anteckningar i ämnet.

LO har nu starka skäl att ångra att man gick och sålde Aftonbladet till en borgerlig presskoncern. Heder åt Kenth Pettersson och Malte Eriksson, de två förbundsordföranden som lyckades avvärja att också ledar- och kultursidorna överlämnades till motståndaren. (För en närmare redogörelse, se min bok ”Moralisten och drakarna” sidorna 315 – 319.)