Opinion

Söndag 30 okt -11 En enig press – varför är den enig?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 oktober 2011

Morgonekot, middagsekot o s v.

Gång på gång konstaterar man att socialdemokraterna förlorat stöd. Moderaterna går framåt.

Är någon förvånad?

Alla de stora pressföretagen är borgerliga. Den tidning som man tror är socialdemokratisk men som – i allt utom ledar- och kultursida  – sålts av LO till ett borgerligt tidningsföretag (Schibsteds, som också äger moderattidningen Svenska Dagbladet) – alltså  Aftonbladet – denna tidning … gick i spetsen i den stora förtalskampanjen mot Juholt (s).

När det blivit dags för avbön, strör man salt i såret.

Pressmonopolets makt. Det blir något av enpartistat av det hela. Likriktning. Man ropar och får samma svar från samtliga buskage.