Opinion

Söndag 26 nov. -17. Brottsligheten … värre …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 26 november 2017

Läser dagens tidning. Svenska Dagbladet. Paulina Neuding skriver på ledarsidan om brott som begåtts i Sverige under den gångna veckan.

Det är en oerhörd mängd:

Mord, rån, mordförsök, sprängdåd, skjutningar …

… ”Samtidigt har bland annat en stöldliga härjat i Malmö, med inriktning på äldre offer, särskilt med rollator. En 90-årig kvinna finns bland de utsatta.”

Vilka är de skyldiga?

Vilken fråga!

Ja frågan är hur så många har kommit så långt utanför samhället att de begår brott av det här slaget. Det skall ha gått långt i gemenskapen innan så många drivs att handla … så … extraordinärt.

Ett svar hittar man i Stefan de Vylders bok ”Världens springnota”. Från 90-talet och framåt har Sverige rustat ner.

Bland annat:”Vad gäller de fördelningspolitiska konsekvenserna av 90-talskrisen var det barnfamiljer, unga och fattiga som drabbades hårdast.”

Vidare:”Enligt en färsk studie får idag drygt hälften av de arbetslösa ingen arbetslöshetsersättning alls.”

Många har stötts ut ur samhället. Av högerpolitik. Situationen i förorterna är en följd av högerpolitik, om det än är höger eller vänster som bedrivit den. I mycket är det EU:s krav som ligger bakom. För närvarande råder ”budgetdisciplin”, för att säkra Eurons värde.

Det har sänkt människovärdet.