Opinion

Lördag 11 nov. -17. Göran Persson och tiggarna.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 november 2017

Stor intervju med Göran Persson i Aftonbladet.
Bland annat om tiggeriet.

”Du ska inte i Sverige behöva stå på knä för att
försörja dig. Du ska inte stå och tigga. Du ska stå upp
och kräva din rätt. Du ska arbeta, säger han och vill
att kommunerna tillåts förbjuda tiggeriet.”

Förre statsministern tycks inte kunna ta in hela bilden.
Här rör det sig huvudsakligen om en diskriminerad folk-
spillra från ett land som inte förmått integrera hela
befolkningen. Tiggerifrågan måste lösas på EU-nivå
genom en ekonomisk politik som inkluderar alla.

Arbetslösheten är relativt stor i alla EU:s länder.
Samtidigt föreligger ett ekonomiskt spartvång: Budget-
disciplin. Och … samtidigt – mycket behöver göras
till skydd mot en klimatförändring som kan leda till
mycket allvarliga problem.

Vad tiggeriet bland annat speglar är en rådande förlamning
bland dem vi valt att lotsa oss in i framtiden.