Opinion

Lördag 21 okt. -17. Vad gör tiggarna?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 oktober 2017

Vad de gör? De underkänner oss hela tiden.

Vad gör då moderaterna, när de vill förbjuda tiggarna. De vill inte veta av underkännandet.

Allas lika värde har inte slagit igenom i EU. Man för inte en politik som på allvar tar in alla i samhället, skapar möjligheter. Vad tiggarna gör är att de
understryker detta, dag efter dag genom sin blotta närvaro.

Allas lika värde i ett samhälle som …

Mycket behöver nu göras. Uppvärmningen av jorden håller på att gå alldeles för långt.

De största tiggarna är de som vill att vi ska rösta på dem trots att de inte vill göra allt vad som krävs för att vi inte ska hamna i två graders uppvärmning, vilket bland annat kan leda till betydligt värre flyktingströmmar än den vi nyss upplevt. Och fler tiggare.