Opinion

Fredag 13 okt. -17. Klimatmål – ”orimlig förhoppning” ???

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 oktober 2017

Svenska Dagbladet i dag:”I mitten av november samlas världens beslutsfattare i Bonn för att driva Parisprocessen vidare. Övergripande är målet att temperaturen inte ska stiga med mer än två grader, med en strävan att nå 1,5 grader.”

En förfärlig text! Temperaturen har stigit en grad och det – redan – har förorsakat mycket lidande på många håll. Värre ökenspridning. Häftigare stormar.

I Svenskan i dag står också en artikel om situationen i Sydsudan. Där råder inbördeskrig, i mycket en följd av den fortgående ökenspridningen.

Redan 1 grads höjning har skapat ett helvete på många platser.

Svenskan igen:
”Enligt en FN-rapport har hungersnöden på jorden ökat de senaste två åren och hälften av de svältande lever i områden där det råder krig. För närvarande är situationen i Sydsudan den mest alarmerande och bedöms så långt gången att den kan gå överstyr när som helst.”

Det är i detta läge som USA hoppat av Parisavtalet.

Och det är i detta läge man kan läsa om människor som går från Niger genom öknen norrut till Libyen för att få en chans till liv i Europa. Men som skickas tillbaka. Eller interneras i Libyens flyktingläger, där det råder mycket svåra förhållanden.