Opinion

Torsdag 13 juli -17. Slut med vår alliansfrihet?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 juli 2017

Är det slut med vår alliansfrihet, med vår chans till en medlande och lugnande hållning, med Erlanders och Palmes linje en gång?

Vår försvarsminister, Peter Hultqvist, försökte – som jag påpekade häromdagen – lugna oss på den punkten. Det var i en artikel i Aftonbladet, 11 april förra året.”Vi ska inte gå med i Nato”, skrev han. Och nog verkade han lägga tyngd i de orden.

Nu har jag emellertid ännu tydligare sett hur lite tyngd det låg i hans försäkran.

Jag hittade på nätet en artikel som stått på DN Debatt för mindre än en månad sedan, den 20 juni 2017.

Den var skriven av försvarsminister Hultqvist i samarbete med utrikesminister Margot Wallström.

Margot Wallström har tidigare klart uttalat sig mot Natomedlemskap. Här, tillsammans med försvarsministern, är hon för det.

Fast det kallas inte Nato, detta som vi skall samarbeta med. Det kallas EU. Så här lyder resonemanget: ”Regeringen förespråkar därför tydligt att stärka EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Detta samarbete vilar på mellanstatlighetens grund och är fullt förenligt med vår militära alliansfrihet. Alla insatser inom den militära säkerhets- och försvarspolitiken sker utanför unionens gränser men främjar också säkerheten inom EU.”

Man kunde knappast hitta ett bättre exempel på ett sofistiskt – djupt vilseledande – resonemang. Vi skall samarbeta med en rad Natoländers försvarskrafter, men inte med Nato!

Kombinera dessa försäkringar med det faktum att vi denna sommar på Gotland ska samöva med militär från USA – och fråga sedan vad vår alliansfrihet har för trovärdighet – se min anteckning 9 juli.

Vår försvarsminister håller på att göra en rent löjlig figur av vår land. Det skär i hjärtat på en gammal patriot.