Opinion

Fredag 30 juni -17. Klimatet … Aftonbladets kultursida …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 juni 2017

Läser dagens tidningar. Svenska Dagbladet:”År 2060 – en halv mansålder från nu – räknar forskarna med att 1,4 miljarder människor kan befinna sig på flykt.”

Havsytan stiger. Det är en av orsakerna. Högst en meter, enligt FN:s klimatpanel.

Men forskare från University of Southampton säger att det kan röra sig om 3 meter till samma år.

Det vågar man inte tänka på. Och …

Olika saker. Ja samma dag, två skilda slag i huvet. Nu igen:

Kultursidan borta: Idag har Aftonbladet ingen kultursida. Tre gånger tidigare har jag råkat ut för det: 19 maj, 26 maj och 9 juni. ????????? Censur?

Svara mig, någon!

Enda riksspridda vänstersidan på kulturområdet.

Torsdag 29 juni -17. Hur fritt är Sverige?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 juni 2017