Opinion

Fredag 23 juni -17. Regeringens falskspel.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 juni 2017

Gång på gång har regeringsledamöter förklarat at vi inte skall gå med i Nato.
Värdlandsavtalet innebär inte det. Och så vidare.

Sverige är alliansfritt har det hetat. Samtidigt gör vi upp om försvarssamarbete med länder som USA och Storbritannien.
Och i dagens (midsommarafton) tidning (Svenska Dagbladet)
kan man under rubriken ”Svenskt ja till Natostyrka” läsa följande:

”Sverige ansluter sig till den Nato-anknutna elitstyrkan
Joint expeditionary force (Jef), bekräftade regeringen på
torsdagen. Tidigare i år fick försvarsmakten i uppdrag att
ta fram ett underlag för hur ett svenskt bidrag skulle se
ut. Det svenska samarbetet med Jef, där Norge, Danmark,
Baltikum och Nederländerna ingår, kommer att utveckla Sveriges
militära förmåga och bygga gemensam säkerhet, enligt för-
svarsminister Peter Hultqvist (S)).

Just denne man (Peter Hultqvist) försäkrade den 11 april 2016
i en artikel i Aftonbladet följande: ”Gå inte på ryktet –
vi ska inte gå med i Nato”.
Vi behöver inte formellt gå med i Nato, eftersom vi i prak-
tiken nu redan är med.

Bedrägeriet är uppenbart. Nu kan vi inte föra en balanserande,
lugnande politik i ett kritiskt läge. Ett fredsinstrument är
förlorat, och folket – vi – är inte tillfrågat.