Opinion

Tisdag 16 maj -17. Misär och skjutningar – förort …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 16 maj 2017

DN idag;
”Tyvärr löses för närvarande bara ett av tre mord i den här miljön och ännu färre mordförsök.”

Vidare:”Vilka gärningsmän som klarar sig undan vet vi väldigt lite om. (…) Av de 47 personer som just nu utreds för mord och mordförsök med skjutvapen har 14 ännu inte hunnit fylla 21 år. Sex av dessa är helt ostraffade och tre har bara dömts för något enstaka snatteri eller ringa narkotikabrott. Flertalet är folkbokförda hos sina föräldrar.”

Vad får man för intryck av detta?

Knappast undgår man att fundera över miljön. Skolan? Sociala villkor? Möjligheter?

Var ligger skulden?

Under alla omständigheter måste man tänka att boten mot detta stora sår i samhället – denna stora ”sjukdom” – måste ligga i ett helt system av åtgärder.

I rätt många år nu har våra politiker betraktat och talat om polisiära insatser som grundläggande. Fler poliser.

Men det är ju väldigt tydligt att det är bristande sociala förhållanden som är grunden. Föräldrars arbetslöshet. Egen arbetslöshet. Egna dåliga utsikter. Brist på stimulerande framtidsutsikter.

Man har rustat ner samhället genom stora skattesänkningar. Så har man inte haft råd med riktade sociala insatser i utsatta områden.

Var ligger den största brottsligheten. Kanske i att beröva en stor del av det växande släktet konkreta möjligheter och kompensation för föräldrars fattigdom.

Sverige har tidigare varit i stånd att lyfta hela samhället.

Måste man börja starta skolning i Per Albin Hanssons gärning för att våra politiker skall börja förstå hur man bygger ett samhälle där alla har en chans?