Opinion

Fredag 12 maj -17. Ökenspridning – dyrt, för oss? Mest för dem.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 maj 2017

”Miljardstöd behövs till krisen i Somalia”.

Rubrik i Svenska Dagbladet idag. Text:

”FN behöver 8 miljarder kronor för att möta hjälpbehoven i Somalia, där över sex miljoner människor behöver humanitärt stöd.”

På grund av torkan, heter det. Och ökenspridningen, får man tillägga. Och svälten i spåren av dessa företeelser.

Sudan är också illa ute, liksom Niger. Ja, en hel rad länder i Sahel-bältet.

En följd av vårt levnadssätt, i det rika länderna? Ja, delvis åtminstone.

Jordens uppvärming på grund av en kontinuerligt ökande mängd av koldioxid i jordens atmosfär, till följd av oljeeldning och bensinförbrukning – inte minst –
i de rika länderna. Kontinuerlig torka.

Man har vetat om det och talat om det sedan 1970-talet. Mest för döva öron.