Opinion

Torsdag 11 maj -17. Macrons Euro-politik – en trolig låsning.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 maj 2017

Mr.Macron has called for a stronger European core built around the euro”, läser jag i tidningen.

Suck!

Det betyder fortsatt stor arbetslöshet i Euro-området. Eller?

Så omaka par. När Tyskland har 6 procents ungdomsarbetslöshet,
har Grekland och Spanien över 40 – Italien ligger på 37 och
Frankrike på 23.

Det är som gjort för förlamning i Euro-området. Gjort för arbetslöshet,
gjort för en ökande klasskillnad, brottslighet och terrorism.

Den stora europeiska ojämlikheten. Den odlas av eurosamarbetet.
Olikheten är så stor att den kräver olika ekonomi, olika insatser.

Sen ett par år är keynesiansk politik förbjuden i euro-området.

Inom euro-området gäller sedan ett par år ”Finanspakten”. Överträdelse
straffas med böter.

Ett exempel:

Samtidigt som klimathotet kräver mycket stora statliga insatser praktiskt taget förbjuder EU genom finanspakten satsningar av den storleksgrad som behövs för
att komma till rätta med den omfattande förstöring som enligt en överväldigande majoritet av världens forskare med stor säkerhet följer i den globala uppvärmningens spår.

Kan Macron sätta igång de jättelika arbeten som drar ungdomen i franska förorter till en framtid med jämlikhet och lycka? Och kan han bryta upp från det samarbete med Marocko som håller Västafrika fånget och plundrat?