Opinion

Torsdag 9 mars -17. EU i sin motsats, eller till …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 mars 2017

Så här skrev jag i min bok ”Demokrati”(1995):

”Och Maastrichttraktaten medförde komplikationer. I denna EU:s grundlag stod inskrivet att målet var en gemensam valuta – en monetär union – och att valuta- och penningpolitiken skulle skötas av en gemensam centralbank, som enligt lagen måste vara oberoende av de nationella regeringarna och inte fick lyda några som helst direktiv från några som helst politiskt valda församlingar, samt att dess främsta lag var att skydda penningvärdet.”

EMU.

Våra ledande ekonomer ställde sig frågande till EMU. En enda valuta för ett så heterogent näringsliv som hela EU:s skulle leda till obalanser och stor arbetslöshet.

Nu – 2017 – måste man konstatera att det är precis vad som skett, i de länder som anslöt sig – utom Tyskland. Centralbanken finns i Tyskland. Euron passar Tysklands näringsliv. Italien och Grekland och Spanien går på knäna ekonomiskt och har skyhög arbetslöshet.

En som profiterar på missförhållandet är Marine Le Pen. I Frankrike går 27 procent av ungdomen utan arbete.

Svenska Dagbladet i dag:”Om två månader kan Marine Le Pen vara Frankrikes nya president – något många runt om i Europa tror kan vara slutet för EU.”