Opinion

Fredag 16 dec. -16. 35 250 ensamkommande barn … 2015.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 december 2016

Försöker orientera mig om flyktingbarnen. Har fortfarande ringande i huvet Jens Mikkelsens och Katia Wagners uppgifter i boken ”De förlorade barnen”.

Den handlade om barn som fått avslag från Migrationsverket och sedan gömt sig eller blivit bortförda eller gett sig av på egen hand till något land de själva valt.

I slutet av boken skriver Mikkelsen och Wagner att de tidigt i sitt arbete förstod ”att det inte finns någon myndighet i Sverige som anser att de närmare 800 försvunna barnen  är just deras sak”.

Läser i Migrationsinfo: ”År 2015 kom totalt 88265 ensamkommande barn till EU. Av dessa barn tog Sverige emot 35250. Drygt hälften av de ensamkommande barnen kom från Afghanistan och 16 procent kom från Syrien.”

Här senare uppgifter, DN häromdagen: ”Förra året sökte 41564 afghaner asyl i Sverige, varav 23480 ensamkommande barn. Fram till 1 november i år hade 2606 sökt asyl i Sverige. Hittills i år har 44 procent fått bifall på sin asylansökan. (Källa: Migrationsverket.)”

Dom som inte fått bifall ska skickas tillbaka heter det. Eller ska inte skickas tillbaka, heter det. Hur tar man hand om dem?