Opinion

Onsdag 30 nov. -16. Sveriges högeroffentlighet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 november 2016

Rubrik i Svenska Dagbladet i dag under en bild av Stefan Löfven och Österrikes förbundskansler Christian Kern:

”S-ledare vill stoppa högerpopulismen.”

Hur gör man det, om det bara finns borgerlig press i landet?

Ingen skarp vänster kan komma till tals och fånga upp missnöjet i breda lager i landet, ge det  vassa formuleringar.

Hur ofta skall jag behöva upprepa:

Alla riksspridda tidningar är borgerliga utom en tiondel av Aftonbladet, dvs ledarsidan och kultursidan. De sidorna fick LO behålla när tidningen såldes till Schibsteds, som också äger högertidningen Svenska Dagbladet.

Jag vill inte påstå att Svenska Dagbladet, Göteborgsposten, Sydsvenskan och Dagens Nyheter är högerpopulistiska. Men vänstersynpunkter kommer inte fram där annat än undantagsvis. Jämlikhet var något som de ursprungliga liberalerna kunde tala sig varma för. Folkpartiet verkar inte ha hört ordet. I dagens Sverige ter sig klasskillnaderna enorma. Här finns ghetto-liknande förstäder med mycket hög arbetslöshet, inte minst bland ungdomen. Mycket riktigt växer också de kriminella gängen. ”Skjutningar” blir allt vanligare i allt fler förstäder. Samtidigt blir de rika allt rikare, inte minst sedan de sluppit arvsskatt, villaskatt och förmögenhetsskatt.

Ja, hur stoppar man nu högerpopulismen, inlåsta som vi är i höger-offentlighet.

Retorik?