Opinion

Fredag 21 0kt. -16. Ja, var ska vänster om M, L och C skriva?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 oktober 2016

Tack, Tomas, för din kommentar! Ja, det är låst, opinionsläget låst. En ny Olof Palme skulle knappast kunna komma fram i Sverige i dag.

Aftonbladets debattsida hör uppenbarligen inte till det som LO fick behålla när tidningen såldes till Schibsteds, ett borgerligt tidningsföretag som ju också äger Svenska Dagbladet (M). Gudskelov att ledarsidan och kultursidan undantogs.

På riksplanet finns ingen enda daglig tidning som alltigenom står till vänster (S eller V).

Och nästan hela raden av lokala socialdemokratiska tidningar har nu införlivats med borgerliga konsortier.

Därför är det nästan omöjligt att få säga det jag säger nu i en offentlighet som är en hel offentlighet.

Det innebär att många unga människor, många viktiga påpekanden, slocknar innan de kommer till tals.

Men Etc finns, invänder du.

Ja, där får jag skämmas. Jag har bara sett veckotidningen. Och jag har skrivit i den. Är lycklig över att den finns.

Dagstidningen Etc har jag inte sett. Och när jag frågar i kiosken i Täby Centrum finns ingen Etc alls, inte heller veckoutgåvan.

Är dagstidningen Etc nedlagd? Obehagligt att fråga.