Opinion

Onsdag den 19 0kt. -16. Permafrosten, permapressen, perma-EU …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 19 oktober 2016

Skrev en artikel, citerade först Wijkman och Rockström som 2011 i boken ”Den stora förnekelsen” nämnde att – redan då – hundratusentals människor varje år dör ”som en konsekvens av det varmare klimatet”.

Ökenspridning. Osv.

Citerade också Wikipedia: ”Den globala uppvärmningen leder till att stora områden i Sibirien som länge legat i permafrost nu börjar tina. Man beräknar att det i permafrosten finns tusen miljarder ton koldioxid bundet i organiskt material. (…) De senaste åren har det kommit tecken på att permafrosten redan har börjat tina och att det kan bli förödande  för jordens klimat.”

Nämnde att EU samtidigt befinner sig i en svår kris. Att detta bland annat tar sig uttryck i en väldigt stor arbetslöshet bland ungdomen. Frankrike 24 procent, Spanien 43 procent, Italien 38, Grekland 47 osv. Detta är ju en form av förlamning. Krafter kunde sättas in, men man gör ingenting, tar inte upp stora lån, sätter inte igång stort med sol- och vindenergi. Ett skäl till denna förlamning är Finanspakten, vars syfte är ”att öka euroländernas budgetdisciplin och förstärka den ekonomiska styrningen inom euro-området”. … ”Euroländerna får bland annat inte ha större strukturellt budgetunderskott än 0,5 procent av BNP.”

Arbetslöshet och förlamning. Vad gör man? Jag slutade min artikel så här: ”En stor mobilisering borde nu vara självklar, både vad gäller ekonomi och arbetskraft.Samtidigt som situationen ropar efter stora statliga insatser för man en lågskattepolitik som – vid sidan av finanspakten – fördjupar fördomen mot den expansiva politik som situationen kräver. I Sverige har såväl arvsskatt som fastighetsskatt och villaskatt avskaffats. Stora potentialer ligger outnyttjade både på skattesidan och lånesidan.”

”Såväl Kinas som Tysklands utsläpp av koldioxid har ökat på senare år.”

Ja, detta var i stort vad jag skrev. Hela raden av tidningar refuserade det.

Vad gör man då? Man bloggar. Och hoppas att andra får världen att vakna. EU:s förlamning  i budgetdisciplinen förenad med en jättestor arbetslöshet och en växande brottslighet bland ungdomen gör ont i medvetenheten om maktlöshet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,för a