Opinion

Tisdag 30 aug.-16. Framtiden här?

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 30 augusti 2016

Dagens Nyheter i dag:

”Både Öland och Gotland är vana vid torka och temporär vattenbrist, men den nuvarande situationen är exceptionell. Den stämmer väl överens med prognoserna för vad klimatförändringen kommer att innebära för sydöstra Sverige.”

Förhastad slutsats?

Kanske. Men det är bra att man aktualiserar frågan.

För det bör ju bli uppenbart att vi är sent ute.

Och sensationellt overksamma.

Se gårdagens anteckning, citatet från WIKIPEDIA.