Opinion

Lördag 12 mars -16. Göran Persson, Besserwisser …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 mars 2016

Göran Persson framträder i Svenska Dagbladet och i Aftonbladet.
Han vill ha hårdare tag i flyktingpolitiken. Och han vill ha ett förbud mot tiggeri.

En bakgrund finns där. Sammanhang och orsaker.

Sverige är dåligt rustat att ta emot flyktingar, sämre än förut, och att hjälpa tiggare ut ur deras situation.

Vårt samhällsliv är nedrustat. Vården av sjuka och gamla är inte lika rik som den varit. Och skolan har länge fått vidkännas nedskärningar.

Göran Persson har stor skuld i detta.Under 90-talets senare hälft bytte han sida och blev för en anslutning av Sverige till EMU, Den monetära unionen.

Till följd av denna svängning började han skära i statsutgifterna, det vill säga i Välfärds-Sverige, tog bort arvsskatten och en rad andra utgifter för de bättre ställda. Det var konvergensreglerna – anpassningsreglerna – för at vi skulle passa i det nya klassamhälle som EMU profilerade och som har förstört Grekland.

Folkhemstanken dog bort.

Och sen kom Alliansen (M,FP,KD och C) med sin okristliga politik. Klassamhället
profilerades, arbetslösheten växte, inte minst bland ungdomen, de kriminella gängen växte.

Nejdå, allt var inte elände, men mycket i Sverige försämrades.

***

Förbud mot tiggeri. De flesta som tigger i dag i våra städer är romer från Rumänien, där 10 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

Orsaken till tiggeriet är inte tiggaren.

Orsaken är en diskriminerande politik. Man kan bara komma ut ur den med en politik som tillvaratar allas intressen, allas behov av utbildning, allas möjlighet till egen försörjning. Det kräver ett starkt samhälle med relativt höga skatter.

Kort sagt: Folkhemsidén. Per Albin Hansson skulle ha blivit mycket bekymrad om han hört Göran Persson.