Opinion

Onsdag 24 febr. -16. Ett luftanfall i Libyen.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 februari 2016

”The more than three dozen people killed in the bombing were suspected of being Islamic State fighters recruited from Tunisia and other African countries, officials said, and were believed to be rehearsing an attack against Western targets.”

Ja, så står det i International New York Times för igår. Man talar om ”tre dussin” förmodade terrorister.

Men man visste alltså inte. Kanske var det bara något ”dussin” som verkligen var terrorister. Kanske var det ingen.

Men man talar om ”dussin”. Som om det gällde pumpor eller…

Och man bombar, och kanske alla dog. Om nu bara tolv verkligen var terrorister, vad tänker man i Libyen om anfallet och alla döda.

Och vad spelar det för roll vid rekryteringen till al-Qaida och IS i Libyen att USA (Nato) framstår som en fiende till … ja, hela landet – på en mer eller mindre välgrundad misstanke.

Avrättning, anfall. En chansning.