Opinion

Snudd på landsförräderi – Hultqvist …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 februari 2016

Dagens Nyheters rapportering är anmärkningsvärd.

Som om ett krig var på gång.

Dagens tidning:”Ryssland rustar upp med tre nya divisioner i västra Ryssland. Nato räds en rysk invasion av Baltikum. Om Ryssland skalle invadera Baltikum kan stridsplan från USA och Norge baseras i Sverige för att gå till motattack. En tredjedel av Natos flygstyrka skulle använda Sverige som bas, enligt en amerikansk krigsanalys av tankesmedjan Rand.”

DN fortsätter:

”Sverige undertecknade 2014 ett värdlandsavtal med Nato som regeringen i vår ska lägga fram för godkännande. Avtalet gör det enklare och snabbare för Nato att använda svenska baser vid krig.
– Hur avtalet används i en krissituation är något man får ta ställning till då. Den militära förstärkning vi nu gör på Gotland har också betydelse för Baltikum, säger försvarsminister Peter Hultqvist”

Alltså: Godkänner riksdagen Värdlandsavtalet – då är vi med i Nato.

Och av intresse för Ryssland att bums angripa … om …

Men Ryssland är dåligt rustat jämfört med Nato. Att det skulle ge sig på Baltikum kan man bara tro om man tror att Putin är en idiot.

Hultqvist håller på att smuggla in Sverige i Nato, fast han vet att opinionen i Sverige är klart mot Nato-medlemskap. Det är en farlig politik. Och den avhänder oss en freds- och medlarroll som kan vara nyttig och till och med avgörande i en krissituation.