Opinion

Måndag 14 sept. -15. Wilhelm Agrells felslut on Sverige och Nato.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 september 2015

Wilhelm Agrell bidrar till att Putin får vatten på sin kvarn. Agrell är något så egendomligt som ”professor i underrättelseanalys”.
Han skriver nu i Dagens Nyheter (2015-09-13) att ”Sverige bör ansöka om Nato-medlemskap, och göra detta tillsammans med Finland.”

Då skulle Ryssland få en enda obruten gräns direkt till Nato, dvs direkt till USA:s krigsmakt i hela Norden plus Balticum (Estland, Lettland, Litauen), Polen, Ukraina osv.

Skulle det minska spänningen? Och risken för ett krig av misstag?

Kärnvapen inpå knutarna.

I Ryssland skulle en sådan utveckling stärka Putin-sidan oerhört. Och i motsvarande grad försvaga de demokratiska progressiva krafter som skulle kunna efterträda honom … om inte landet kände sig hotat från Väst.

Man måste komma ihåg att i dagens värld ett kärnvapenkrig kan komma igång av misstag. Man blir felunderrättad och känner sig tvungen att agera, eftersom ”förstaslagsförmågan” lätt blir avgörande med tanke på den oerhörda förödelse som kärnvapnen åstadkommer.

Har Sverige en roll så är det en medlande och lugnande diplomati.