Opinion

Lördag 11 juli -15. Allas rätt till lycka

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 11 juli 2015

I sin bok ”After the Deluge”, 1931, studerade Leonard Woolf demokratins grunder och psykologi. På Tom Paines tid, betonar han, var tanken om allas lika stora rätt till lycka praktiskt taget otänkbar i England och därför revolutionerande, och det är den tanken och det ljus den kastar över det sociala livet i sin egenskap av moralisk självklarhet som skiljer modernt liv från gammal absurditet.

… allas lika stora rätt till lycka …

Jämlikhetskravet.

Hur pass aktuellt är det idag?

… ”som skiljer modernt liv från gammal absurditet” …

Den gamla absurditeten är på väg tillbaka.

2005 uttryckte OECD åsikten (kravet) att arbetslöshetssiffrorna var för låga.

I dag går runt 25 procent av Europas ungdom arbetslösa.

Det betyder stora klassskillnader. Enorma skillnader i möjligheter och lycka.

Den gamla absurditeten är tillbaka.