Opinion

Lördag 7 febr. – 15. Vänd blicken! … EU – Nato – Putin och Donetsk …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 februari 2015

Det skadar inte att vända blicken någon gång.
Från rysk synpunkt kan EU te sig skrämmande.
Plötsligt får man Nato inpå knutarna.
Med EU – hela tiden – har Nato flyttat fram sina positioner.
Och Nato – det är först och främst och tyngst USA.

Estland, Lettland och Litauen anslöt sig till EU.
Och sen – liksom genom ett trollslag – blev de medlemmar
i Nato. Som om detta ingick i EU:s och Natos gemensamma
planer.

Att i det läget riskera att också få Nato in i Ukraina
kan bli för mycket för Ryssland, det måste man förstå.

Ukraina har avsikten att ansluta sig till EU. Putin vet
att detta innebär att USA-Nato flyttar fram sina positioner
ytterligare. Alldeles inpå – delvis i – gammalt ryskt område.

EU gör anspråk på att skapa stadig fred i Europa.
”Mänskliga rättigheter” är EU:s adelsmärke, har det hetat.

Då skulle man väl kunna förstå om den i stort rysktalande
befolkningen kring Donetsk vill slippa Kievs överhöghet.

Några söner där har t.o.m. dött för det.

Hallå! Går jag för långt nu?

***

EU är – i stort – ett konglomerat av Nato-länder.

På så sätt skärper EU med automatik motsättningen

mellan USA och Ryssland. EU är en enorm framgång  för USA

i dess övertag över Ryssland.

Mycket riktigt har Angela Merkel i den aktuella konflikten

tvingats lugna USA, lyckets få det att lova

att inte ingripa med löften om trupper.

Kerry lugnade sig.

***

Missförstå mig inte! Jag är ingen Putinvän. Tvärtom.

Jag tror man måste vara medveten om att Putins ställning förstärks

i Ryssland av en mycket militant hållning i Väst.

***