Opinion

Söndag 1 febr. -15. Kring en egendomlig publicering av Björn Lomborg.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 01 februari 2015

Den 4 januari, en söndag för snart fyra veckor sedan,
publicerade Svenska Dagbladet
på sin ledarsida
en sensationell artikel under rubriken

”Hur man löser klimatproblemet”.

Lomborg, professor vid Copenhagen Business School
och chef för Copenhagen Concensus Center

dömer här, på Svenska Dagbladets ledarsida, ut
solceller och vindkraftverk, exempelvis Tysklands
stora satsningar på detta. Artikeln slutar:

”Hellre än att hoppas på att hela världen
plötsligt ska bestämma sig för att genomdriva
en politik som står i rakt motsatsförhållande
till allas ekonomiska intressen
borde nästa klimattoppmöte fokusera
på en dramatisk ökning av anslagen
till grön forskning och utveckling.
Med nästa generation grön energi kommer vi
äntligen att på allvar tackla problemet
med global uppvärmning.”

En chansning, alltså, i stället för att stort satsa på rena energiformer som vi vet fungerar.
Och som kan ge arbete åt Europas och Afrikas arbetslösa ungdom.

Lomborgs artikel publicerades alltså inte på Svenska Dagbladets debattsida – utan som ledare.
Invändingar har heller inte publicerats inne i tidningen utan på ”ledarbloggen”

Denna form av hårt utspel och undertryckt debatt sänker avsevärt Svenska Dagbladet som debattorgan.