Opinion

Söndag 23 nov. -14. EU:s kris och Frankrike …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 november 2014

”Frankrike lämnar kanske EU före Storbritannien?”

Detta är en fråga som man kan hitta i Svenska Dagbladet idag,

i en kolumn av Rolf Gustafsson.

Så långt tror denne bedömare att det gått.

Kanske.

Frankrike krisar på grund av EURO-krisen.

Grekland går på knäna, Spanien går på knäna, Italien har det ganska dåligt ställt.

Dessa länder är infogade i ett och samma system. Och har av krisen tvingats

in i en tuff  sparpolitik som gör det ekonomiska läget ännu sämre.

Frankrikes export lider oerhört av grannländernas tvång till återhållsamhet.

EU:s ”finanspakt” kräver en återhållsamhet som innebär handlingsförlamning.

Samtidigt krävs mycket stora insatser för att hejda allvarliga skeenden

till följd av klimatförändringen.