Opinion

Måndag 20 okt. -14. Ryssen – bli inte hysterisk nu!

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 20 oktober 2014

Rysk undervattenverksamhet i svenska vatten.

Hysteriska röster. ”Vi måste gå med i Nato!”

Man glömmer – eller underlåter att notera – att Ryssen kan ha anledning till hysteri.

På senare år har Estland, Lettland och Litauen gått med i EU. Och

på senare år har Estland, Lettland och Litauen dessutom gått med i Nato.

Nato, det är framför allt USA. Där har vi den ledande nationen.

Ryssland har fått USA alldeles inpå knutarna.

Och så har vi då Sverige.

Om Sverige har exempelvis Allan Widman (FP och ordförande i försvarsutskottet) sagt:
”Vi är redan med i Nato”. I praktiken, menar han. Dessutom framgår detta av en rad olika saker, bland annat
av det faktum att vi gång på gång samövar med Nato över Östersjön.

Vi borde ha klart för oss att detta är utmanande.
Svenska folket är inte för Nato-medlemskap. Det är ett känt faktum.

Ändå är vi med, fast vi inte är med!
Och vi har fortfarande inte sagt ifrån när det gäller kryssningsmissilerna avsedda att av Nato avfyras från Norska havet för att gå genom svenska dalgångar mot Ryssland. (Se min debatt med Palme i detta ärende i min bok Moralisten och drakarna, sid.206 ff.)

Vi borde högt och tydligt klargöra att vi är neutrala och inte tolererar någom form av intrång, vare sig från öster eller väster!

Det skulle bidra till fred och till undvikande av ödesdigra missförstånd.