Opinion

Onsdag 10 sept. -14. Tolv naiva i Svenska Dagbladet om kärnkraft

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 september 2014

Tolv författare skriver på Brännpunkt i Svenska Dagbladet att Sverige bör bygga

EN SNABB REAKTOR

Det är:

”Ett nytt kärnkraftverk i Oskarshamn”:

”Genom vårt deltagande i det fransk-svenska forskningssamarbetet, genom svensk forskning och vår erfarenhet av storskaliga projekt inom svensk kärnkraftsindustri har vi ett stort kunnande och vi anser att Sverige bör göra en insats för fjärde generationens kärnkraft.”

Det skriver bland andra Anders Riber Marklund, Milo Alani, Carl Berglöf, Rasmund Edlund och Edward Malmsten.

Särskilt två nya faktorer gör deras förslag oförsvarligt.

Den ena är den växande terrorismen.

Den andra är den rika förekomsten av obemannade stridsflygplan, drönare. Drönar-kriget mot terrorister i Norra Afrika skördar 2014 många civila offer.

Risken att terrorister kommer över ett antal drönare är mycket stor. Med tillgång till drönare kan man sitta hundratals mil bort och bomba eller hota att bomba ett kärnkraftverk.Utpressningsmöjligheterna blir oacceptabelt stora.

Att inneha kärnkraftverk är – även om man vill hejda sig inför att konstatera det – som att ha apterade atombomber på sitt eget område.

Om man ska förmå se framtiden an med tillförsikt måste man betrakta hela världssituationen och handla därefter.