Opinion

Tisdag 2 sept. -14 Hans Blix och Sven Hirdman om Sveriges regering och Nato

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 september 2014

”Vi finner det stötande att ett för Sverige och fredsutvecklingen potentiellt mycket viktigt militärt samarbetsavtal med Nato kan presenteras för landet en onsdag ett par veckor före ett allmänt val”, skriver Hans Blix, fd utrikesminister, och Sven Hirdman, fd statssekreterare i försvarsdepartementet, i dagens Svenska Dagbladet.

Bakgrunden: ”Regeringen beslöt den 28 augusti att godkänna ett avtal om värdlandssupport för Nato.”

Det innebär bland annat ”att Natoförband skall kunna verka i eller från svenskt territorium vid krishanteringsoperationer”. Natos snabbinsatsstyrka på upp till 25000 man får rätt att operera på svensk mark i ett allvarligt läge.

Då är vi praktiskt taget är med i Nato. Utan att folket tillfrågats.

Det innebär också att en eventuell fiende troligen – i ett skarpt läge – känner sig tvungen att hinna före. Innan Sverige blir en utskjutningsramp mot … Ryssland.

Redan förut har Sverige genom ett dumt tillmötesgående mot Nato gjort det pockande för Ryssland att ”preventivt” ockupera Sverige i fall av plötsligt hot, av misstag eller inte. Sedan 1979 har Nato kryssningsmissiler avsedda att skjutas från Norska havet genom svenska dalgångar mot Ryssland.

Av ren dumhet har vi inte klargjort att vi inte accepterar detta presumptiva brott mot vår neutralitet.