Opinion

Söndag 4 maj -14. Svenskan idag. Lomborg räknar fel om klimatet.

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 04 maj 2014

I Svenska dagbladet i dag skriver Björn Lomborg, chef för Copenhagen Concensus Center.

Han skriver om klimatförändringarna, om vad de kostar:

Bland annat följande:

”Om vi inte gör någonting alls kommer kostnaderna för de skador som orsakas av klimatförändringarna att stanna vid mindre än 2 procent av BNP ungefär år 2070, medan kostnaden för att göra någonting troligen kommer att vara högre än 6 procent av BNP vid samma tid enligt IPCC:s rapport. Nuvarande föråldrade klimatpolitik orsakar alltså mer skada än vad själva klimatförändringarna gör.”

Skador för vilka? Danmark och Sverige? Eller Mali, Niger, Bangladesh, Pakistan?

Det nämns inte.

På något sätt har Lomborg kommit att räkna ”skador i statskassan” högre än skador i människors försörjning, liv och lem, när savann blir öken i Niger och Mali eller när floderna svämmar över i Kina och Indien på grund av de allt rikare monsunregnen.

Lomborgs enfald ser bara kostnader. Han ser inte den stora vinst som kan ligga i stora projekt av Keynesiansk natur eller – för att tala med Anders Wijkman och  Johan Rockström – i att satsa sig ur eländet med en motsvarighet till Marshall-planen.

Lomborg har nog aldrig – så professor han är – hört talas om Franklin D. Roosevelts New deal. Man har ett stort program, man genomför det med hjälp av skatter och rationell upplåning, nyttiga och lönande saker genomförs och folk kommer i arbete. Tyskland har ett jättestort projekt för utvinning av solenergi i Afrika. Av sol kan man också göra ett drivmedel som ersätter bensinen.

I dag ska man inte snåla med medlen när det gäller att sätta Europas och Nordafrikas ungdom i arbete, om inte  risken för misär, brottslighet och slutligen nazism ska växa sig starka.