Opinion

Måndag 24 mars -14. EU som härold för Nato …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 24 mars 2014

Till viss grad är konflikten idag ett resultat av att Väst och Nato lyckats integrera Polen och de baltiska staterna. Detta betonas starkt i en artikel i International New York Times 21 mars. Rysslandsexperten Fiona Hill citeras. Ryssland, som störts mycket av att Polen, Estland, Lettland och Litauen införlivats med EU och Nato insåg nu att denna historia kunde upprepa sig vad beträffar Ukraina.

Europeiska Unionen var helt öppet på gång. Grannstaternas anslutning till Väst och Nato hade skett mycket snabbt:

”Their joining the European Union was followed swiftly by their admission to NATO, a sequence that strengthened Moscow`s view that Brussels served as a stalking horse for the United States-led military alliance.”

EU:s ansträngning att införliva Ukraina med unionen kunde från rysk sida – alltså – rimligen betraktas som ett sätt att införliva Ukraina – inklusive Krim – med Nato.

Inte för att jag håller på Putin – men med dessa glasögon blir hans och Rysslands åtgärder begripliga.

Och Agendas framställning nyligen av saken – med Anna Hedenmos och Carl Bildts minspel – ter sig alltför inskränkt ensidigt. Vi måste nog börja se på oss själva från någon punkt utanför de hemmablinda rummen.

EU som härold för Nato. Ska vi vara (… är vi …) med i Nato via EU? Bakom ryggen på oss själva.