Opinion

Tisdag 18 mars -14. Minskad brottslighet – fler kriminella gäng ???

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 18 mars 2014

DN i dag: ”Siffrorna pekar entydigt på att de unga männens brottslighet har minskat kraftigt. Bland dem som är födda 1965 hade 21,4 procent dömts för något brott. Hos 85:orna hade den siffran sjunkit till 14,1 procent. Av dessa hade de flesta dömts för ett enda brott.”

Detta enligt vad DN inhämtat från Felipe Estrada, professor i kriminologi.

Det är intressant att ställa dess siffror inför en artikel i Aftonbladet den 28 januari 2014. Där konstaterar man att de kriminella ungdomsgängen blivit allt fler och vuxit sig allt mäktigare. Socialminister Göran Hägglund citeras. Han är orolig. ”Domstolarna får allt svårare att verka. Rättssamhället trängs tillbaka. Vittnen skräms till tystnad”.

Alltså: Om man får tro socialministern kan de resultat DN redovisar från vetenskapen bero på en felkälla. Påståendet att brottsligheten minskar bygger uteslutande på antalet dömda.Hur många vittnen som skrämts till tystnad redovisas av naturliga skäl inte.