Opinion

Måndag 13 jan. -14. Sverige ut ur Nato …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 januari 2014

Men vi är ju inte med i Nato! Jodå – tillräckligt för att vår sårbarhet skall vara enorm.

Vi  går under Nato-flagg i Afghanistan. Vi deltar i Natos möten, vi samövar. Och inte minst …

…  vi har inte sagt ifrån högt och tydligt att vi inte accepterar att Nato har kryssningsmissiler avsedda att skjutas från Norska havet genom svenska dalgångar mot ryska mål.

Med nuvarande upplägg  – och ännu mer om vi även formellt och officiellt  ansluter oss till Nato – betraktar oss Ryssland som ett objekt som man har anledning att angripa preventivt, ifall olyckan är framme och Nato kan tänkas hinna före.

Vårt bästa försvar är att högt och tydligt återställa neutraliteten. Då kan vi kanske också återfå en del av vår auktoritet i Tredje världen.

———–

Dagens Nyheter förordar i dag att vi ska gå med i Nato: ”Tvivlen kring det svenska försvarets kapacitet borde ge Natofrågan ny aktualitet. Ett medlemskap är inte gratis, och försvarsbudgeten torde behöva öka i vilket fall som helst. Men någon bättre garanti mot eventuella ryska och andra hot finns helt enkelt inte”, skriver DN.

Då har DN inte tänkt på att det med nuvarande upplägg från Rysslands  sida – och Natos sida – ifall av krigsrisk med hänsyn till ovanstående kan te sig nödvändigt att bli först på svensk territorium.

Nato kommer hit och försvarar oss. Ryssland kommer hit för att säkra ett viktigt och ”farligt” territorium. Sverige blir ett slagfält.

Är det så vi ska trygga vår existens?