Opinion

Fredag 3 jan. -14. Den afghanska tragedin

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 03 januari 2014

Tack Tomas för din kommentar häromdagen. Om att vi skickar afghanska flyktingar – unga pojkar som flytt till oss – tillbaka igen till ett land som fortfarande präglas av omfattande krigshandlingar, bland annat västliga drönarinsatser med talrika civila offer.

Hela  denna historia är en fruktansvärd härva av missgrepp, felanalyser och övergrepp. Man straffade hela landet för vad Bin Ladin gjort. Miljoner oskyldiga människor har tvingats på flykt. Tusentals civila har bombats ihjäl. Ett förvirrat FN har ställt sig bakom. Isaf slåss under FN-flagg. Och Sverige ingår i Isaf under Nato-befäl. Det har blivit en mycket egendomlig blandning av hjälpverksamhet och dödande. Och de flesta bedömare är övertygade om att talibanerna tar över igen när Väst drar sig tillbaka.

Många hade levat idag om man som första åtgärd gått in för att fånga in Bin Ladin och ställa honom inför rätta. Den afghanska regeringen var inte inblandad i attentatet mot World Trade Center. Den hade helt andra intressen, låg i förhandlingar med regeringen i Washington i oljefrågor vid sekelskiftet 2000. Afghanska regeringsrepresentanter besökte då Washington.

Sverige kan inte göra skadan ogjord. Men vi kan åtminstone visa barmhärtighet mot offren för en verksamhet som vi haft – och har – del i.

Javisst. Mycken humanitär verksamhet från Sveriges sida i Afghanistan har varit bra! Synd att hela sammanhanget varit så förstörande.