Opinion

Fredag 13 dec. -13. EU:s förlamning …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 13 december 2013

Den 2 mars 2012 undertecknade 25 av EU:s medlemsländer, däribland Sverige, Finanspakten.

Följer något av dessa länder inte regeln om budgetbalans döms landet till böter.

25 länder böjer sig under oket om budgetbalans, medan arbetslösheten är förödande stor.

Inte minst ungdomsarbetslösheten.

Glömd är John Maynard Keynes ”The End of Laissez-faire”, president Roosevelts The New Deal och Per Albin Hanssons (S) och Axel Persson-Bramstorps (Bondeförbundet) storsatsning mot den svåra svenska arbetslösheten på 1930-talet.

Mycket stora insatser behöver göras mot klimatförändringen.

Medan hotet närmar sig låter EU bakbinda sig. I onödan. Det finns i längden lönande projekt att satsa på.