Opinion

Söndag 10 nov. -13. Integration saboterad av svensk makt

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 10 november 2013

Henok Goitom skriver i Offside bland annat följande om Henok i Husby:

”Det han reagerade kraftigast på var all samhällsservice som försvunnit från orten. Vårdcentralen hade flyttat till Akalla, postkontoret och folktandvården hade också försvunnit. Dessutom var mödra- och barnavårdscentralen borta, och Dalhagsskolan och … trots att Husbyborna vid flera tillfällen förklarat att samlingsplatser för unga var en prioritet hade fritidsgården Gula gården och Husby träff lagts ner, det senare på initiativ av Moderaterna och Svenska bostäder. Det var en systematisk nedmontering av orten som Henok älskade.”

Nyliberal sparpolitik och initiativlöshet, dessa två företelser

har haft sitt bo i Alliansen och har förstört viktiga delar av

vårt samhälle.