Opinion

Söndag 9 juni 2013. Climate change. Anders Wijkman och Johan Rockström

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 09 juni 2013

Man ser redan följderna av ett varmare klimat:

Större monsunregn i Asien. Svåra översvämningar där och på andra håll.

Snabbare ökenspridning i Afrika.

Smältande isar i Arktis.

Risken att forskarna i FN:s klimatpanel har rätt – den risken är mycket stor.

Man måste ta hänsyn till den risken, annars är man en idiot.

Då finns det konsortier som ställer upp med stora pengar

för att få politiker att bli sådana idioter – å våra vägnar.

Jag läser i Anders Wijkmans och Johan Rockströms utomordentliga

bok ”Bankrupting Nature” : ”Millions of dollars annually

is pumped into lobbying the US congress to oppose legislation

on energy and climate change. Individual members of Congress

also receive large contributions from the fossil fuel industries.”