Opinion

Söndag 14 april -13. En kolonial situation – Sverige …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 14 april 2013

Tänk er nu att landets alla större storföretag klarar hem vinsterna med allt mindre arbetsstyrka. Tänk er vidare att vi inte kan beskatta dem nämnvärt emedan de är internationella eller hotar att bli mer internationella, att flytta utom räckhåll osv. Vi kan då sägas vara en rik nation genom vår enormt rika exportindustri, men i realiteten en fattig nation eftersom den nationella industrin inte ger tillräckligt med jobb. Arbetslösheten blir då stor samtidigt som demokratin fortfar att vara svag, eftersom vår politiska potens är svag – skattevapnet kan inte användas till att skapa det minimum av jämlikhet och pluralism som är viktiga förutsättningar för yttrandefrihet i egentlig mening eller livlig demokratisk interaktion i en rik offentlig sektor.

Består inte krisen då i en beskattningskris som också är en ägandekris? Man kan utnyttja oss, vår mark, vårt vatten, våra vägar, våra råvaror, vårt rättsmaskineri och andra faciliteter utan att till mer än ett minimum behöva göra rätt för sig. Svenska folket kan då sägas sakta men säkert glida in i en kolonial situation, där de största företagen lever parasitärt. Våra egna och andra länders multinationella företag kan utnyttja oss utan att ge något tillbaka, tvärtom försvinner undan för undan underlaget för en rik offentlig sektor, vårt gemensamma välstånd.