Opinion

Fredag 12 april -13. Uranlast passerade Sveriges kust

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 12 april 2013

Klippte ut en notis i Svenska Dagbladet. Det var den 8 april.

Den lydde:

”Måndagen den 25 mars smög ett fartyg lastat med 68 kilo höganrikat uran, tillräckligt för två atombomber, förbi Helsingborg och genom Öresund. Den explosiva frakten från Tjeckien till Ryssland skedde i största hemlighet. Den var arrangerad av USA:s atomsäkerhetsmyndighet NNSA, som inte berättade om saken förrän uranet var framme.Varken kustbevakningen, marinen eller Strålsäkerhetsmyndigheten säger sig ha haft kännedom om frakten ombord på det Maltaflaggade fartyget. Det passerade genom Öresund på sin väg norrut.

– Det är snarare en fördel om man inte informerar när det är kärnvapenmaterial man transporterar. Det ska så få som möjligt känna till, säger Helmuth Zika, transportinspektör på SSM.

Vem som har ansvar för att följa frakten är oklart – myndigheten, kustbevakningen och marinen hänvisar till varandra.

Slutdestinationen var den topphemliga ryska atomanläggningen Majak, långt bort vid Uralbergens fot. Med en omväg över hela norra Europa och runt 700 mil på lastbil, båt och tåg tog frakten två veckor. TT”

Givetvis bör inte terrorister få veta att och när det sker.

Givetvis bör man inte riskera att de får veta det.

Givetvis finns risken att …

Och givetvis tar man med en sådan transport överhuvudtaget en risk som man självklart inte får ta.

” … får …”