Opinion

Lördag 23 febr. -13 OECD:s moral – krav på arbetslöshet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 23 februari 2013

Min dagbok 4 maj 2002:

”Arbetslösheten måste bli högre”.

Det var en rubrik i Dagens Nyheter den dagen. Ur texten i samma tidning:

”Arbetslösheten måste öka till över fem procent. Annars klarar inte Sverige målet med en låg inflation. Det hävdar industriländernas samarbetsorganisation, OECD, i en ny rapport.”

2002 hade vi fyra procents arbetslöshet i Sverige.

Det var inte nog för the ”Organization for Economic Co-operation and Developement”, som har sitt säte i Paris.

!!!!!!!!!!!!!!!!

OECD blev bönhört.

23 februari 2002 skrev jag i min dagbok:

”Vid 90-talets början kom nedskärningarnas tid. För att vi skulle återfå kreditvärdighet – ‘återskapa förtroendet’ – ställdes kravet: ‘Minska statsutgifterna, dra ner på social service.’ Konjunkturpolitikens tid var förbi. Sverige anslöt sig till EU och började förbereda sig för inträde i EMU. Då gällde konvergenskraven: högst 2 procents inflation, full budgetbalans, högst 60 procents statsskuld. Förut var målet full sysselsättning och underbalansering av budgeten vid arbetslöshet för att stimulera till och själv igångsätta sysselsättning. Nu blev målet fyra procents arbetslöshet och överbalansering av budgeten.”

” Sökt – rekommenderad – arbetslöshet innebär iscensättningen av ett offerväsen. Några måste leva på existensminimum och i en känsla av obehövdhet för att vi andra ska leva bra.”

Så skrev jag i min dagbok 2002, publicerad i min bok ”I dagens lågor”.

I dag har vi dubbelt så stor arbetslöshet. Och en ungdomsarbetslöshet som måste betecknas som en katastrof.