Opinion

Torsdag 21 febr.-13 1000 från Volvo

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 21 februari 2013

Volvo PV sparar 1,5 miljarder, läser jag i Svenska Dagbladet. ”Runt 1000 personer får gå varav omkring 700 är konsulter, ”men ingen sägs upp”. 300 får gå ”med frivilliga lösningar”.

Hur man vänder och vrider på orden lär åtskilliga försörjare bli arbetslösa i Göteborg.

Arbetslösheten i Sverige ligger ett stycke över 8 procent.

Ungdomsarbetslösheten ligger på snitt 22 inom EU. Och lite högre i Sverige! Högst i Grekland och Spanien.

Det är val nästa år. Regeringen kommer att falla på arbetslösheten.Det är verkligen dags nu för vänsterkrafterna att lägga fram en stor plan för sysselsättningen.

Hyreslägenheter i stor skala. Stora järnvägssatsningar. Solcellstillverkning. Vindkraft.

Ja, vad mer? Jag trevar. Sänk styrräntan ytterligare! Vad ska vi ta spjärn emot?