Opinion

Måndag 28 jan, -13 ”En pilgrims död” och Frankrikes drönare

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 28 januari 2013

Såg pjäsen om Palmemordet igår kväll. Man var nu framme vid tredje delen. Förstår inte hur statstelevisionen kan ställa sig bakom – låna sin auktoritet till – en sådan spekulation. Som pjäs var den dålig. Återstår då dokumentationen. Är inte rättssäkerhet något som ska respekteras, även utanför domstolarna?

Frankrikes drönar-krig är en produkt av liknande art. Var finns här respekten för den internationella rättssäkerheten. Man lierar sig med Marocko, ockupationsmakt i Västsahara, har baser där för sina drönare i bekämpningen av terrorismen. Förebilden är USA – vars drönarkrig i Pakistan och Nordafrika överskrider Genèvekonventionens krav på klarhet i krigsförhållandena. Det är också välkänt att drönarbombandet ofta kräver civila offer och därmed i längden är kontraproduktivt om det är fred man vill ha. I längden finns risken att orättfärdiga krigshandlingar från Nato-Frankrikes sida drar på Nato-länderna – och Nato-allierade som Sverige – repressalier (terrorism) av olika slag.

Sverige bör lämna Nato-samarbetet och börja rya om fred och laglighet i det internationella umgänget.