Opinion

Torsdag 29 nov. -12 Professor Pomp, kärnkraften och drönarna …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 29 november 2012

På DN Debatt 27 november skrev professor Stephan Pomp vid Uppsala universitet att kärnkraften är något mycket bra. En storsatsning på kärnkraft skulle avsevärt minska utsläppen av växthusgaser.

Och …

Pomp fick en replik på samma forum 28 november.

Den kom från Annika Jacobson och Martina Krüger på Greenpeace. De skrev om kärnkraften att den aldrig kan ha en plats i en ett framtida hållbart energisystem eftersom den:

– blockerar satsningar på förnybar energi

– innebär oacceptabla säkerhetsrisker

– lämnar efter sig radioaktivt avfall i minst 100.000 år

Deras artikel var mycket kraftfull och övertygande. Det hindrar inte att de kunde ha lagt till ytterligare en sak som gör kärnkraften – borde göra den – totalt omöjlig ur säkerhetssynpunkt.

Förekomsten av drönare.

På bara några år har förekomsten av obemannade flygplan som kan styras från en plats hundratals mil bort slagit igenom på bred front. Drönare finns nu också i många länder i Asien och Afrika. Detta samtidigt som världsterrorismen växer. Det vore enfaldigt att utesluta att al-Qaida kommer över och lär sig hantera obemannade flygplan från baser långt bort.

Här blir utpressningsmöjligheterna för stora för innehavet av kärnkraft.

Klyftigare vore det att häva både kärnkraften och terrorismen. Den senare närs av fattigdom, nykolonialism, arbetslöshet och ökenspridning.

En artikel med förslag i ärendet hade Johan Rockström, Anders Wijkman och jag på DN Debatt 17 november. Blogga på våra namn eller på ”Solenergi från Sahara” så kommer den fram.