Opinion

Tisdag 6 mars -12 Sårbarhet …

Posted in Uncategorized by kelagerlof on 07 mars 2012

Polisstyrkan i Uppsala som skulle bevaka Forsmark har gått ur tjänst. Sverige lägger stora pengar på nya Jas-plan. Vi deltar i det tvivelaktiga kriget i Afghanistan och går där under Nato-befäl. Vi är också på gång i Saud-Arabien, hur mycket och på vad sätt är i skrivande stund oklart. Klart är att vår angelägenhet och sälja vapen världen över går i betsel från vårt ryktes antipod.

Hur är nu bilden i världen av den fredsivrande lilla neutrala demokratin i norr?

Taggen i samvetet är i likhet med förhärdelsen en gammal historia.Här ett citat ur Kjell-Olof Feldts minnen –  om tillsättandet av utrikeshandelsminister efter valet 1982:

”Det skulle dock dröja till januari 1983, innan Mats Hellström utsågs till denna befattning. Skälet till att Mats inte omedelbart ansågs komma ifråga var, såvitt jag förstod, att hans politiska förflutna kunde tänkas skapa problem för honom att sköta sådana frågor som tillstånd att exportera vapen, Sveriges medlemskap i vissa internationella institutioner osv. Både i riksdagen och i Stockholms Arbetarekommun hade han starkt profilerat sig som ung radikal i dylika frågor. Men tydligen kunde både han och Palme så småningom glömma dessa förvillelser.”

Ja – man glömde ”förvillelserna”.

Sverige levererade vapen till Indonesien under dess underkuvande av Östimor, det är bara ett exempel av många på vårt ”deltagande” på fel sida i världens olika konflikter.

Förklaringen?

Många tusen svenskar har sin sysselsättning i vapenindustrin och dess underleverantörer. Och vapenindustrin har vi för att kunna försvara oss. Vi skulle inte ha råd med det, hävdar man, om vi inte var duktiga på att sälja vapnen vi tillverkar.

Vi har inte råd med moral.

Vi hade heller inte råd med värnplikten. Den är avskaffad nu.

En fråga kan då ställas. Var det klokt – ekonomiskt – att på det sättet kraftigt öka ungdomsarbetslösheten.Det sociala elände som följer i den stora arbetslöshetens spår – kommer att bli mycket dyrt.

Och om det behövs sysselsättning för en beredskap och för exportinkomster. Varför satsar man inte jättelikt på det skriande framtidsbehovet världen över av solceller, vindkraftverk och järnvägsvagnar.

I stället lägger man ner pengar på att skapa framtida fiendskap genom  att på olika sätt delta i och gynna det enfaldigt upplagda ”kriget mot terrorismen”, ett krig med många civila offer och med effekten att terrorismen ökar i omfattning.

Och hur kunde vi ha råd att avskaffa förmögenhetsskatten. Och villaskatten -praktiskt taget. Och arvsskatten? Och hur har vi råd att låta allmän egendom gå på lågprismarknaden där riskkapitalbolag tar hand om den och skickar miljardvinster varje år till skatteparadis?

Vad vi inte har råd med – det är den nyliberala dumheten.